Zespół Placówek Specjalnych

w Pleszewie

Zespół Placówek Specjalnych
w Pleszewie
ul. Osiedlowa 1, 63-300 PLESZEW
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie został utworzony na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) w oparciu o Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2007 r.).
Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez:
  1. stronę główną biuletynu znajdującą się pod adresem www.bip.gov.pl, zawierającą podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z adresami do stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej,
  2. strony podmiotowe, przygotowane przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez siebie działalności. Adresy tych stron można znaleźć na stronie głównej BIP.
 
 
Ostatnia zmiana: Przeniesienie treści BIP
Zmiany w dokumencie dokonał: Administrator BIP
Data zmiany: 03-01-21 08:05
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.