Zespół Placówek Specjalnych

w Pleszewie

18 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku

Związek Harcerstwa Polskiego

W styczniu 2005 r. przy Zespole Szkół Specjalnych w Pleszewie powstała 18 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska "Nieprzetartego Szlaku".

Obecnie drużyna liczy 16 harcerzy, którzy poznają ideały i tradycje harcerskie, zdobywają nowe wiadomości i umiejętności, poznają najbliższą okolicę oraz uczą się, jak pomagać innym.

18 Drużyna Harcerska "Nieprzetartego Szlaku" uczestniczy w imprezach organizowanych w rejonie kaliskim. Spotykamy się z innymi harcerzami podczas Wigilii, Dnia Myśli Braterskiej, przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju. Każdego roku bierzemy udział w turnieju gier i zabaw ruchowych dla drużyn "Nieprzetartego Szlaku" rejonu kaliskiego, "Harcerskich podchodach w obronie przyrody" i zlotach drużyn harcerskich "Nieprzetartego Szlaku".

Każdy kolejny rok przynosi nam wiele nowych doświadczeń. Dwukrotnie byliśmy w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP "Nadwarciański Gród" w Załęczu Wielkim oraz w schronisku górskim ZHP "Głodówka" w Bukowinie Tatrzańskiej, by wziąć udział w tygodniowych warsztatach. Podczas imprez integracyjnych nawiązujemy nowe znajomości z rówieśnikami i świetnie się bawimy.