Zespół Placówek Specjalnych

w Pleszewie

Fundusze Europejskie - Projekt Wspólnym tańcem pokonujemy bariery

fundusze europejskie

Od 31.12.2023 r. do 30.12.2024 r. Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie realizuje projekt Zagranicznej mobilności edukacyjnej uczniów i kadry edukacji szkolnej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+.

Tytuł projektu:

„Wspólnym tańcem pokonujemy bariery” / „To combat barriers through dance”

Czas trwania:

31.12.2023-30.12.2024 (12 miesięcy)

Szkoły partnerskie:

- Colegiul National Elena Ghiba Birta Arad w Rumunii (planowany wyjazd: kwiecień 2024)

- Masarykova zakladni skola, Stara Paka, okres Jicin w Czechach (planowany wyjazd: wrzesień/październik 2024)

Założenia projektu:

- rozpowszechnianie aktywności fizycznej i społecznej,

- taniec jako sposób na odkrywanie różnic kulturowych i integrację uczestników,

- wzmocnienie kompetencji cyfrowych,

- wzmocnienie motywacji do nauki, w tym motywacji do nauki języków obcych.

Opis projektu:

Przed każdą mobilnością odbędzie się 10 godzinny kurs języka niemieckiego oraz  4 godzinny kurs informujący o historii i kulturze Czech i Rumunii, obyczajowości, różnicach kulturowych.

Planujemy zorganizować przed każdym wyjazdem warsztaty, na których uczniowie nauczą się podstawowych kroków poloneza oraz przygotują przy pomocy nauczycieli stroje do tańca ludowego. Ponadto przed każdą mobilnością odbędzie się spotkanie informacyjne, mające na celu przekazanie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących wyjazdu.

Po przybyciu do szkoły przyjmującej nastąpi oficjalne zapoznanie się z uczniami, kadrą i szkołą. Na każdy dzień zaplanowane są hospitacje, prowadzenie zajęć, warsztaty taneczne, zajęcia z historii danego kraju, przygotowywanie broszur na temat krajów partnerskich, wycieczki edukacyjne geograficzne związane z poznaniem roślinności, ukształtowania terenu.

Ponadto będą zorganizowane na terenie naszej  szkoły: Dzień kultury rumuńskiej i Dzień kultury czeskiej, do których realizacji i udziału będzie włączona cała społeczność szkolna. Uczestnicy mobilności wraz nauczycielami przygotują i przeprowadzą po odbytych podróżach lekcje otwarte dla pozostałych uczniów naszej szkoły oraz opracowują  słowniki: polsko-rumuńsko-niemiecki i polsko-czesko-niemiecki, które będą upublicznione na naszym blogu.

Uczniowie chcący brać udział w mobilnościach  muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy i pozytywnie przejść proces rekrutacji.

Szkoła organizuje bezpieczny transport, gwarantuje ubezpieczenie uczestników i opiekunów mobilności, wraz z partnerem projektu zadba o zakwaterowanie, wyżywienie i program kulturowy dla grupy.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

Liczba uczestników dla każdej mobilności : 10

Liczba opiekunów dla każdej mobilności: 3

Wartość projektu: 121 416,38 PLN  projekt w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Opiekunowie projektu:

Kinga Reszel (koordynator), Izabela Ciszewska

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 - informacje o projekcie

 - regulamin rekrutacji

 - formularz zgłoszeniowy


 

Wyniki procesu rekrutacyjnego

Komisja ustaliła wyniki rekrutacji do przedsięwzięcia 2023-1-PL01-KA122-SCH-000125737.

Lista zakwalifikowanych i lista rezerwowa w załączniku.


 

Aktualności dotyczące przedsięwzięcia znajdują się na blogu pod adresem:

www.padlet.com/zpspleszew/fundusze2024

fundusze europejskie qr code